Τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων ΕUROPA Thermo 8500 στο Γέρακα Αττικής.