Τοποθέτηση κουφωμάτων Europa 5000 στην λίμνη Εύβοιας.